Mestská knižnica Partizánske - katalog Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Rejstřík pro pole Téma - část O  

LANius


Části : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
, zpět

 
  << Vyhledávat ve všech dokumentech - zde jsou použité termíny : >>  
O’Connor, S. (1)
Ob (Rusko) (1)
Obamová, Michelle, 1964- (1)
obce (4)
obce slovenské (4)
občianska vojna (2)
Občianska vojna v Španielsku (1)
Občianska vojna v USA (2)
občianske právo (1)
občianske vojny (1)
Občiansky súdny poriadok (1)
obdiv k hrdinstvu (1)
obdobia ročné (8)
obdobie detského veku (1)
obdobie kojenecké (1)
obdobie medzivojnové (1)
obdobie povojnové (2)
obdobie totalitné (1)
obdobie vlády Jozefa II. (1)
obeh krvný (1)
obetavosť slovenského ľudu (1)
obete vojnové (1)
obezita (6)
obezita detí (1)
Obchod (2)
obchod
obchod a služby (1)
obchod medzinárodný (4)
obchod s liekmi (1)
obchod všeobecne (1)
obchod zahraničný (3)
obchodovanie (1)
obchodovanie úspešné (1)
obchody bankové (3)
obchody medzinárodné (2)
obilniny (1)
objasňovanie kriminálnej af.. (1)
objavenie (1)
objavitelia (6)
objavitelia svetoví (1)
objavné cesty (5)
objavovanie (2)
objavy
objavy a vynálezy (3)
objavy a využitie (1)
objavy archeologické (4)
objavy fyzikálne (3)
objavy geografické (1)
objavy lekárske (1)
objavy medicínske (1)
objavy na východe (1)
objavy svetové (1)
objavy vedecké (1)
objavy zemepisné (1)
objekty vesmírne (1)
obkladanie drevom (1)
obklady drevené (1)
obklady keramické (1)
oblasti a lokality (1)
oblasti tropické (1)
oblasti vinárske (2)
oblátnice (1)
oblečenie (1)
obličky (1)
obličky umelé (1)
obloha hviezdna (2)
oblúkové zváračky elektrické (1)
obojživelníci (1)
obojživelníky (5)
obrábanie (5)
obrábanie diamantovými nást.. (1)
obrábanie materiálov (1)
obrábanie nástrojmi z kubic.. (1)
obrábanie ručné (1)
obrábanie základy (2)
obrady (2)
obrady čajové (2)
obrana Sevastopoľskej  pevn.. (1)
obrana vlasti (1)
obratlovce (1)
obraz dejín na pozadí osudo.. (1)
obrázkové publikácie (1)
obrázky (2)
obraznosť (lit.) (1)
obrazová príručka (1)
obrazová publikácia (1)
obrazové publikácie (5)
obrazový slovník anatomický (1)
obrazy (4)
obrazy (maľby) (2)
obrazy a schémy (1)
obrazy filmové (1)
obrazy slávne (1)
obrazy svetové (1)
obrazy svetových galérií (1)
obrazy svetových kostolov (1)
obrazy zciest (1)
obrodenie národné (6)
obrodenie národné 1787-1847 (1)
obrodenie národné slovenské (2)
obrodenie slovenské národné (2)
obsahy literárnych diel (2)
obsluha (2)
obsluha  a údržba zváračiek (1)
obsluha a údržba (1)
obsluha hostí (1)
obuv (4)
obuv celogumová (1)
obuvníctvo
obuvník (1)
obvod integrovaný (1)
obvody (2)
obvody alektronické (1)
obvody číslicové (1)
obvody elektrické (2)
obvody hydraulické (1)
obvody impulzové (1)
obvody integrované (3)
obvody linárne (1)
obvody lineárne (1)
obvody logické (1)
obvody mikroprocesorové (1)
obvody nelineárne (1)
obvody parametrické (1)
obvody pneumatické (1)
obvody polovodičové (1)
obvody unipolárne integrova.. (1)
obyčaje (1)
obydlia pojazdné (1)
obyvateľstvo (3)
obyvateľstvo černošské (1)
obyvateľstvo štátotvorné (1)
Oceánia (7)
Oceánia-Tichomorie (1)
oceánografia (2)
oceány (4)
octy (1)
oči (2)
Očistec (1)
očkovanie (2)
očkovanie - riziká zdravotné (1)
od Muncha ku kubizmu (1)
od protestu k ozbrojenému o.. (1)
odblokovanie psychologické (1)
odboj (5)
odboj -partizáni (1)
odboj partizánski (1)
odboj partizánsky (1)
odboj proti fašizmu (1)
odboj protifašietický -- 19.. (1)
odboj protifašistický
odboj protikomunistický (1)
odboj zahraničný (2)
odboj- vznik republiky 1918 (1)
odboj-emigranti (1)
odboj-spiknutie (1)
odborné publikácie (27)
Odborné vzdelávanie (1)
odbory revolučné (1)
oddych (1)
Odessa (1)
odev ľudový (5)
Odev, móda, ozdoby (1)
odevy (4)
odevy ľudové (2)
odchyt zvierat (1)
odievanie (9)
odkaliská (1)
odkaliská navrhovanie (1)
odkaliská výstavby (1)
odkaz dejinný (1)
odkazy filozofické (1)
odlievanie (1)
odmeňovanie (2)
odmeny (1)
odolnosť (1)
odolnosť psychická (1)
odpad (1)
odpad plastový (2)
odpady (1)
odpisy (2)
odpočinok (1)
odpor proti britskej koloni.. (1)
odpovede (1)
odrody (4)
odsun Nemcov z Českoslovens.. (1)
odvetvia priemyselné (1)
odvetvia umenia (1)
odvod tepla (1)
odvodňovanie (1)
odvody (2)
ódy (1)
Odysseus (grécky mytologick.. (1)
odzbrojenie (1)
odzbrojenie svetové (1)
oftalmológia (1)
oheň (1)
ohniská (1)
Ohňová zem (2)
ohodnocovanie (1)
ohrozené životné prostredie (1)
ochorenia cievne (1)
ochorenia nádorové (3)
ochorenia záchvatové (1)
ochorenie autoimunitné (1)
ochrana (22)
ochrana  stavieb ľudových (1)
ochrana a choroby (1)
ochrana a zachovanie prírody (1)
ochrana antivírusová (1)
ochrana budov (1)
ochrana chemická (1)
ochrana integrovaná (2)
ochrana kovov (1)
ochrana krajiny (2)
ochrana lesa (1)
ochrana ľudských práv (1)
ochrana osobná (1)
ochrana ovzdušia (1)
ochrana poľovnej zveri (1)
ochrana požiarna (1)
ochrana pôdy (2)
ochrana práv detí (1)
ochrana pred rakovinou (1)
ochrana pred žiarením (1)
ochrana prírody (27)
ochrana proti škodcom (2)
ochrana rastlín (6)
ochrana vody (1)
ochrana vtáctva (2)
ochrana vzácnych zvierat (1)
ochrana zdravia (2)
ochrana zveri (1)
ochrana zvierat (1)
ochrana životného prostredia (18)
ochucovadlá (1)
Okali, Daniel (slovenský bá.. (1)
okná (1)
okres banskobystrický (1)
okruhy a polia (1)
okultizmus
okupácia (4)
okupácia Československa (2)
okupácia Československa r... (1)
okupácia ČSSR - r. 1968 (1)
okupácia turecká (1)
okupácia-predvojnový nástup.. (1)
okupácia-zločiny-vraždy- (1)
Olbracht, Ivan (1)
Olbracht, Ivan, 1882-1952 (1)
Oldenburgová, Natália (vojv.. (1)
Oldřich Kerhart (1)
Oldřich Kvapil-náčelník štá.. (1)
oleje (1)
oleje esenciálne (2)
olejkári (1)
olejomaľba (3)
Oliveriová Mária (Ciccilia) (1)
Olivier, Laurence (anglický.. (1)
Olivier, Laurence, 1907-1989 (1)
Olpiňski, Stefan (1)
oltáre gotické (1)
olympiáda zimná (1)
olympijské hnutie -- Sloven.. (1)
olympijské hnutie, myšlienky (1)
olympijske hry (1)
olympijské hry (5)
Olympijské hry (Atlanta, 19.. (1)
Olympijské hry (Nagano, 199.. (1)
Olympijské hry (Sydney 2000) (1)
olympijské hry -- 1946-1976 (1)
omaľovanky (1)
Omán (1)
Omladina (Čechy) (1)
omyly (2)
omyly vojenské (1)
Onassis, Aristoteles Sokrat.. (1)
ondatry (1)
Ondrejov, Ľudo, 1901-1962 (1)
Ondrejov, Ľudo- spisovateľ.. (1)
Ondruš, Ján (slovenský básn.. (1)
Ondruš, Ján, 1932-2000 (1)
onemocnenie brucha (1)
onemocnenie ciev (1)
onemocnenie pohybového ústr.. (1)
onkológia (3)
onkológia klinická (2)
onkológia radiačná (1)
Onoda, Hiró (vojak japonske.. (1)
onomastika (veda o vlastnýc.. (1)
ontogenéza živočíchov (1)
ontogenézia (2)
ontogenézia človeka (1)
ontológia (2)
opasky ľudové slovenské (1)
opatrenia (1)
opatrenia úsporné (1)
opatrenia zákonné (1)
opatrovateľstvo (1)
opeľovanie (1)
opera
opera európska (1)
opera slovenská (3)
operácia Kurská (1)
operácia Ľublinsko breatská (1)
operácia Smolenská (1)
operácie (1)
operácie bojové (2)
operácie bojového charakteru (1)
operácie Červenej armády -o.. (1)
operácie letecké (1)
operácie námorné (3)
operácie obchodné (1)
operácie vojenské (4)
operácie vojnové (8)
operácie žalúdka (1)
operačné zosilovače (1)
opereta (3)
opereta francúzska (1)
opery (1)
opevnenia (1)
opice (primáty) (1)
opis geograficko-historický (1)
opis hrdinu- Igora (1)
opis krajín, kadiaľ ako čle.. (1)
opis materiálov (1)
opis tyristorových meničov (1)
opisy ciest (1)
Opletal, Jan, 1914-1939 (1)
oplodnenie živočíchov (1)
oplotenie (1)
opotrebovanie (2)
oprava automobilov (1)
opravárenstvo (1)
opravy (31)
opravy a údržba (2)
opravy automobilov (1)
optika (9)
optika integrovaná (1)
optika technická (1)
optimalizácia chemickotechn.. (1)
optimizmus (1)
optoelektronika (1)
Oracle 7 (1)
Orava (3)
Orava (oblasť) (2)
Orava(Slovensko) (1)
orech (1)
organizácia a metódy (1)
organizácia a výcvik civiln.. (1)
organizácia práce (3)
Organizácia spojených národ.. (1)
organizácia školstva (1)
organizácia výroby (1)
organizácia vzdelávania (1)
organizácie (1)
organizácie fašistické (1)
organizácie humanitárne (1)
organizácie kriminálne (1)
organizácie medzinárodné
organizácie medzištátne (1)
organizácie mimovládne (1)
organizácie mládežnícke (1)
organizácie neziskové (1)
organizácie politické (1)
organizácie rozpočtové a pr.. (1)
organizácie skautské (2)
organizácie špionážne (1)
organizácie tajné (3)
organizácie teroristické (1)
organizácie vládne (2)
organizácie záchranárske (1)
organizácie zločinecké (4)
organizačná štruktúra (1)
organizmus ľudský (3)
organizmy (1)
organizmy sladkovodné (1)
organizmy živé (1)
organológia (1)
organológia živočíchov (1)
organy (1)
orgány človeka (1)
orgány pohlavné (1)
orgány vnútorné (1)
orgány zažívacie (1)
orgazmus (1)
orchester dychový (1)
orchestry (1)
orchidey (1)
orchidey pestovanie (1)
Orient (6)
orientácia v prírode (1)
Orientálne filozofie (1)
orientálne liečenie (3)
origami (1)
originál (jazyk anglický) (51)
ornament (1)
ornamenty (1)
ornitológia
Orol tatranský (1)
ortodoncia (1)
ortopédia (4)
ortopédia čeľustná (2)
osamelí moreplavci (1)
osamostatnenie štátoprávne (1)
oscilácia chemická (1)
oscilátory (2)
osídlenie (1)
osídlovanie (1)
osídľovanie (3)
osídľovanie Ameriky (2)
Oslany (1)
oslavy školské (1)
Oslo (Nórsko) (1)
oslobodenie (1)
oslobodenie Československa (1)
oslobodenie Československa.. (1)
oslobodenie severnej Kórey (1)
oslobodenie zvierat (1)
oslobodenie, r. 1945 (1)
oslobodzovacie boje (1)
oslobodzovanie Berlína (1)
osly (1)
OSN (1)
OSN (založenie) (1)
osnova účtovná (1)
osnovy učebné (2)
osobitosti (1)
osobné svedectvá (1)
osobné zápisky mladého rozv.. (1)
osobnosť (29)
osobnosť (psych.) (3)
osobnosť dieťaťa (2)
osobnosť harmonická (1)
osobnosť kultúrno-osvetová (1)
osobnosť učiteľa (1)
osobnosť(psych.) (2)
osobnosti (39)
osobnosti (všeobecne) (1)
osobnosti architektúry (2)
osobnosti cirkevné (3)
osobnosti českej hudby (3)
osobnosti dejín (1)
osobnosti divadelné (4)
osobnosti filmové (3)
osobnosti filmové významné (1)
osobnosti filozofické
osobnosti Francúzska (1)
osobnosti historické (8)
osobnosti histórie (3)
osobnosti hudby (1)
osobnosti karikatúry (2)
osobnosti kultúrne (6)
osobnosti kultúry a osvety (1)
osobnosti literárne (18)
osobnosti literatúry (2)
osobnosti mesta (1)
osobnosti politické (7)
osobnosti ruského umenia (1)
osobnosti slávne (19)
osobnosti slovenské (5)
osobnosti spevácke (1)
osobnosti svetové (4)
osobnosti športové (7)
osobnosti umelecké (5)
osobnosti umenia (1)
osobnosti vojenské (1)
osobnosti výtvarného umenia (1)
osobnosti významné (38)
osobnosti významné slovenské (1)
osobnosti významné svetové (1)
osobnosti z moravského kult.. (1)
osobnosti záhadné (1)
osobnosti(1918-1939) (1)
osobnostná charakteristika (1)
osoby biblické (1)
osoby fyzické (2)
osoby postihnuté (1)
osoby právnické (1)
osoby ZŤP (2)
Osoha, Ján (1)
osteoporóza (1)
ostré dialektické pochopenie (1)
ostrovy (2)
ostrovy grécke (1)
osud (1)
osudy ľudí (2)
osudy slovenských vojakov o.. (1)
osudy troch slovenských gym.. (1)
osvetlenie (4)
Osviečim (1)
Osvienčim ( koncentračný tá.. (2)
Osvienčim (koncentračný táb.. (1)
Osvienčim (koncentračný táb.. (3)
osvietenci francúzski - sto.. (1)
osvietenectvo (1)
osvietenstvo (3)
osvietenstvo francúzske (1)
Osvobozené  divadlo (1)
Osvobozené divadlo (1)
ošetrenie pri náhlych prího.. (1)
ošetrovanie (6)
ošetrovanie domáce (1)
ošetrovanie chorých (3)
ošetrovanie mentálne chorých (1)
ošetrovanie nemocných (1)
ošetrovanie popálených (1)
ošetrovanie umierajúcich (1)
ošetrovateľstvo (20)
otázka palestínska (1)
otázky (2)
otázky a odpovede (17)
otázky a úlohy (2)
otázky aktuálne (1)
otázky bytia (existencie) (1)
otázky etické (4)
otázky filozofické (3)
otázky jazyka a štýlu (1)
otázky maturitné (2)
otázky viery (2)
otcovia svätí (1)
otepľovanie globálne (2)
otoneurológia (1)
otrasy pôdy účinky (1)
otrava včiel (1)
otravy rastlinami (1)
Otto Habsburg (1)
Otto von Bismarck (1)
otužovanie (1)
ovce (2)
ovčiarstvo (2)
Ovidius, Naso Publius (1)
Ovidius, Publius O. Naso (r.. (1)
ovládanie (1)
ovládanie diaľkové (1)
ovocie
ovocie bobuľovité (2)
ovocie drobné (4)
ovocie tropické (1)
ovocinárstvo (22)
ovplyvňovanie (1)
ovzdušie (2)
ozbrojené sily (1)
ozdoby (1)
ozubenie (1)
V závorkách je uveden počet výskytů každého termínu.