Mestská knižnica Partizánske - katalog Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Rejstřík pro pole Téma - část Ko  

LANius


Části : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
, zpět

Pro pomalé spojení : K.-Kn, Ko, Kr-Ky
  << Vyhledávat ve všech dokumentech - zde jsou použité termíny : >>  
koalícia protihitlerovská (1)
koberce (1)
Kocjubynskij, M.M. (ukrajin.. (2)
kočovanie (1)
Kodeš, Jan (1)
kódex (1)
kódex latinský (1)
kódex nitriansky (1)
kódexy (1)
kodifikácia (1)
kodifikácia jazyka (1)
kodifikácia spisovnej slove.. (1)
kódy (2)
koledy (3)
kolesá (1)
Kollár Ján , Záborský Jonáš.. (1)
Kollár, Adam František (slo.. (1)
Kollár, Ján (1)
Kollár, Ján (slovenský básn.. (3)
Kollár, Ján 1793-1852),slov.. (1)
Kollár, Ján(slovenský básni.. (1)
Kollár, Ján, 1793-1852 (1)
Kollár, Ján, slovenský básn.. (1)
kolonializácia španielska (1)
kolonizácia (3)
Kolumbia (4)
Kolumbus a vikingovia (1)
Kolumbus, Krištof (taliansk.. (1)
Kolumbus, Kryštof (taliansk.. (1)
Kolumbus, Kryštof, 1451-1506 (1)
Kolyma (2)
komaparatistika literárna (1)
kombinácie (1)
kombinatorika (2)
kombinovaná strava (1)
kombucha (huba čajová) (1)
komédie
komédie, grotesky (1)
Komenský, J. A. (1)
Komenský, J. A. /1592-1670/ (1)
Komenský, Jan Amos (český p.. (4)
Komenský, Jan Amos, 1592-16.. (4)
Komenský, Ján Amos, 1592-16.. (1)
komentár odborný (1)
komentáre (9)
komentované vydanie (1)
komerčnosť (1)
kométa Halleyová (1)
komiksy
komparatistika (1)
komparatistika literárna (3)
kompetencie (1)
kompozícia (2)
kompozicia achitektonická (1)
kompozície architektonické (1)
kompresory (1)
komunikácia (18)
komunikácia (dorozumievanie) (2)
komunikácia audiovizaálna (1)
komunikácia internetová (2)
komunikácia interpersonálna (4)
komunikácia jazyková (1)
komunikácia literárna (1)
komunikácia masmediálna (2)
komunikácia masová (1)
komunikácia medziľudská (27)
komunikácia neverbálna
komunikácia pedagogická (2)
komunikácia písomná (1)
komunikácia rečová (5)
komunikácia sociálna (5)
komunikácia v kybernetike (1)
komunikácia verbálna (3)
komunikácia zvierat (1)
komunisti (1)
Komunistická strana Českosl.. (1)
Komunistická strana Českosl.. (1)
komunistické procesy (1)
komunity (sociológia) -- ps.. (1)
komunizmus (1)
komunizmus(fil.) (1)
konafrontácia názorov na tr.. (1)
konanie československé tres.. (1)
konanie konkurzné (1)
konanie rozhodcovské (1)
konanie správne (1)
konanie súdne (2)
konanie súdne občianske (1)
koncentračné tábory (8)
koncentračné tábory -- Poľs.. (1)
koncentračný tábor v Neueng.. (1)
koncepcia dramatická (1)
koncepcie pedagogické (1)
koncepcie vyučovacie (1)
koncerty (1)
kondenzátory (1)
kondícia (1)
kondícia telesná (1)
kondičná príprava (1)
kone
kone - plemená (1)
kone jazdecké (1)
konferencia v Teheráne /28... (1)
konferencie vedecké (2)
konfigurácia (1)
konflikt (1)
konflikt medzinárodný (1)
konflikt vojnový (1)
konflikty (3)
konflikty arabsko-izraelské (1)
konflikty bojové (1)
konflikty etnické (1)
konflikty historické (1)
konflikty medzinárodné (1)
konflikty sociálne (1)
konflikty vojnové (3)
konfrontácie (4)
Koniarek, Ján  1878-1952 (1)
koniec japonskej vojny (1)
koniec Nemeckej ríše (1)
konkurencieschopnosť (2)
KonMari (metóda) (1)
konope (1)
Konopnická, Maria, 1842-1910 (1)
Konrad, Kurt, 1908-1941 (1)
konsonantizmus (1)
Konštantín, sv.Cyril (gréck.. (1)
konštanty (1)
konštanty fyzikálne (1)
konštitúcia (zriadenie) (1)
konštrukcia (1)
konštrukcia usmerňovačov (1)
konštrukcie (17)
konštrukcie a zapojenia (1)
konštrukcie automobilov (1)
konštrukcie betónové (3)
konštrukcie budov (1)
konštrukcie drevené (1)
konštrukcie kovové (2)
konštrukcie mechanické (2)
konštrukcie meničov (1)
konštrukcie monolotické (1)
konštrukcie montované (1)
konštrukcie navrhovanie (2)
konštrukcie nosné (1)
konštrukcie obrábacích stro.. (1)
konštrukcie oceľové (4)
konštrukcie priestorové (1)
konštrukcie prietorové (1)
konštrukcie skeletové (1)
konštrukcie stavebné (4)
konštrukcie strešné (1)
konštrukcie výťahov (1)
konštruktéri (1)
konštruktéri leteckí (1)
konštruovanie (1)
kontajnery (1)
kontext sociálny (1)
kontinenty (5)
Kontinenty, krajiny, mestá (1)
kontrola (3)
kontrola lekárska (1)
kontrola výroby (1)
konverácia (1)
konverzácia
konverzácia anglická (3)
konverzácia hindská (1)
konverzácia japonská (1)
konverzácia nemecká (1)
konverzácie (1)
konzervativizmus (1)
konzervátorstvo (1)
konzervovanie (6)
konzervovanie mäsa (1)
konzervovanie ovocia (1)
konzervovanie potravín (1)
konzervovanie zeleniny (2)
Koperník, Mikuláš (poľský m.. (2)
Kopernik, Mikuláš, 1473-1543 (1)
korál (1)
koraly (1)
Korán (posvätná kniha islam.. (1)
korčuľovanie in-line (1)
Korec, Ján Chryzostom (2)
Korec, Ján Chryzostom (kard.. (1)
korely (1)
korenie (2)
koreniny (7)
Koreszka, Július (1)
korešpodencia súkromná (1)
korešpondencia (19)
korešpondencia (adm. (1)
korešpondencia literárna (1)
korešpondencia obchodná (5)
korešpondencie (1)
Korfu (1)
Korkoš, Ludwik (1)
kormorány -- fotosúbory --.. (1)
koróna slnečná (1)
korózia (1)
korózia kovov (1)
korunovácie v Bratislave (1)
korupcia (1)
korytnačky (2)
korytnačky suchozemské (1)
korytnačky vodné (1)
korzári (1)
Korzika (Francúzsko) (1)
Kosinski, Jerzy (1933-1991,.. (1)
kosti (3)
kostoly (1)
kostoly drevené (1)
kostra (3)
kostra maxilofaciálna (1)
Kostra, Ján (slovenský básn.. (1)
Košice (Slovensko) (2)
košikárstvo (2)
kotly (1)
kotly parné (2)
kotly regulácia (1)
kováčstvo (1)
kováčstvo umelecké (4)
kovárstvo umelecké (1)
kovboji (1)
kovby (1)
koverzácia (1)
kovy
kovy brúsenie (1)
kovy drahé (3)
kovy ľahké (1)
kovy všeobecne (1)
kozmetika (8)
kozmetika -- príručky (1)
kozmetika dekoratívna (1)
kozmetika prírodná (1)
kozmické dopravné prostried.. (1)
kozmodrómy (1)
kozmológia
kozmonauti (2)
kozmonauti sovietski (2)
kozmonautika
kozmonutika (1)
kozuby (1)
kozy (1)
koža (4)
koža (usne) (1)
kožné ústroje (2)
kožušníctvo (2)
V závorkách je uveden počet výskytů každého termínu.